ouderbijdrage

Peuterspeelzaal Urk wordt gefinancierd door gemeentelijke subsidie en ouderbijdragen.
Per 1 januari 2018 valt de peuterspeelzaal onder de Wet Kinderopvang.

De eigen bijdrage voor de contributie is inkomensafhankelijk. Als u op onderstaande link klikt dan ziet u een overzicht van de ouderbijdrage. Mocht u hier meer informatie over willen kunt u altijd contact met ons op nemen.
Uitleg ouderbijdrage 2019

LRKP nummer: 223015520

VVE groepen
De VVE groepen bestaan uit 16 kinderen waarvan 8 kinderen extra aandacht nodig hebben voor de spraak/taal ontwikkeling. Ze worden begeleid door 2 gediplomeerde en ervaren leidsters.
Voor de extra dagdelen van de VVE groepen wordt vanuit de gemeente extra subsidie verstrekt.