ouderbijdrage

Peuterspeelzaal Urk wordt gefinancierd door gemeentelijke subsidie en ouderbijdragen.
Per 1 januari 2017 gelden de volgende tarieven:

Ochtend/ochtend combinatie
€ 53,00 per maand
Ochtend/middag combinatie
€ 46,00 per maand
VVE groepen
In combinatie met de reguliere peutergroep.
Voor de extra dagdelen van de VVE groepen wordt vanuit de gemeente extra subsidie verstrekt.