waarom peuter

Spelen en ontwikkelen
Kinderen vinden het vaak een uitdaging om af en toe eens ergens anders te mogen spelen. Het bezoek aan de peuterspeelzaal is goed voor uw kind. Op de peuterspeelzaal wordt de ontwikkeling van uw kind gestimuleerd door het aanbod van veelzijdig speelmateriaal en activiteiten. De peuterspeelzaal stimuleert de sociale vaardigheden van uw kind. Uw kind leert rekening te houden met de andere kinderen in de groep. Door contacten anders dan de eigen ouders wordt de ontwikkeling van de sociale vaardigheden gestimuleerd. Uw kind leert spelenderwijs met regels om te gaan. Al die ervaringen zorgen er voor dat de overgang naar de basisschool straks soepeler verloopt.

Signaleren
De leidster van de peuterspeelzaal volgt de ontwikkeling van uw kind door regelmatige observaties.

Intern Begeleider
Wanneer u of de leidster zorgen hebben over de ontwikkeling van uw kind kan de hulp ingeschakeld worden van de Intern Begeleider . Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders .

Aandacht
Bij de peuterspeelzaal speelt uw kind in een kleine groep van 16 kinderen. Zo krijgt ieder kind de maximale aandacht. Iedere groep wordt geleid door een gediplomeerde en ervaren leidster. Zij krijgt hierbij hulp van de ouders en eventueel een stagiaire.