Bestuur

Het bestuur van de peuterspeelzaal bestaat uit de volgende personen:

Coördinator: Janneke Loot, De Reede 10, 8321 DA  Urk
                       
 Voorzitter: Annette Woord, Het Ruim 18C, 8322 AL  Urk

Secretaresse
: Geke Post, Pr. Beatrixstraat 2, 8322 CG  Urk

Algemeen Lid
: Gianne Posthumus, Middelbuurt 28, 8321 ZD  Urk

Algemeen Lid
: Alie Snoek: Steenbank 7, 8321 DC  Urk

Penningmeester
: vacature