Peutergroepen

Stichting Peuterspeelzaal Urk wil alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar een veilige, gevarieerde, sfeervolle en stimulerende speelomgeving bieden.
Stichting Peuterspeelzaal Urk speelt een belangrijke rol in de samenleving van Urk en omgeving. Daarom werken wij vanuit een christelijke levensovertuiging, met ruimte voor andere overtuigingen en achtergronden.

Stichting Peuterspeelzaal Urk draagt zorg voor optimale ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor deze kinderen onder begeleiding van gekwalificeerd personeel. Spelenderwijs, maar wel methodisch gericht, wordt de ontwikkeling van de peuter gestimuleerd, waarbij we hen (mede) voorbereiden op de basisschool. Ook de betrokkenheid van alle ouders vinden wij belangrijk bij al onze activiteiten.

Door het aanbod van juiste spel- en ontwikkelingsmaterialen en te werken met thema's, buiten te spelen, te knutselen, zingen en spelletjes doen wordt de algehele ontwikkeling gestimuleerd. Uitgangspunt hierbij is, dat de leidsters zorgen voor een veilige en vertrouwde plek en ontwikkelingsgerichte activiteiten, zowel individueel als in groepsverband. Door het observeren van de kinderen kunnen mogelijke ontwikkelingsachterstanden vroegtijdig gesignaleerd worden. Dit natuurlijk altijd in samenspraak met de ouder(s).

De groepen bestaan uit 16 kinderen. Ze worden begeleid door een gediplomeerde en ervaren leidster. Daarnaast is er altijd een hulpouder op de groep. Iedere ouder komt een aantal keer aan de beurt. Dit is volgens een rooster. Daarnaast is het mogelijk dat er een stagiaire in de groep aanwezig is.