vve

VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie

Op onze peuterspeelzaal bieden wij ook VVE aan. In onze groepen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) besteden we extra aandacht aan de spraak-taal ontwikkeling. De leidsters kunnen de kinderen daarin stimuleren en uitdagen.

De VVE-peuters gaan 2 dagdelen extra per week naar een VVE groep.

VVE peuters krijgen een indicatie van het consultatiebureau. 

De VVE-groepen bestaan uit 16 kinderen waarvan 8 kinderen extra aandacht nodig hebben voor de spraak/taal ontwikkeling.
Ze worden begeleid door 2 gediplomeerde en ervaren leidsters.