vve

VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie

Op onze peuterspeelzaal bieden wij ook VVE aan. In onze groepen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) besteden we extra aandacht aan de spraak-taal ontwikkeling. De leidsters kunnen de kinderen daarin stimuleren en uitdagen.

De VVE-peuters gaan 2 dagdelen extra per week naar een VVE groep naast de reguliere groep.

VVE peuters krijgen een indicatie van het consultatiebureau. 

De VVE-groepen bestaan uit 8 kinderen die extra aandacht nodig hebben voor de spraak/taal ontwikkeling en 8 kinderen uit de reguliere groep. Ze worden begeleid door 2 gediplomeerde en ervaren leidsters.